ỨNG TUYỂN

Hà Nội: Tuyển dụng vị trí Kế toán quản lý HEAD

Vị trí: Kế toán HEAD

Nơi làm việc: Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Liên hệ Phòng nhân sự: 0911.220.003

Email: tuyendung@vinamotorvietnam.com

Mô tổ công việc:

– Thực hiện công tác kiểm tra và đối chiếu công tác nhập, xuất kho, điều chuyển, kiểm kê tồn kho hàng hóa theo ngày trên phần mềm và ký nhận bản cứng qua Scan.

– Theo dõi quản lý công việc thu chi quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và báo cáo hàng ngày trên phần mềm và ký nhận bản cứng qua Scan.

– Tổng hợp doanh thu bán hàng và báo cáo bán hàng trên phần mềm và ký nhận bản cứng qua Scan. – Thực hiện kiểm soát các chứng từ thu, chi, kiểm soát chi phí và các chứng từ nội bộ khác theo đúng quy định.

– Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, trả góp của khách hàng trên phần mềm và ký nhận bản cứng qua Scan.

– Báo cáo tình hình thu chi, công nợ, xuất nhập tồn và các báo cáo liên quan khác lên cấp trên trên phần mềm và ký nhận bản cứng qua Scan.

– Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp và chính xác của các chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự

– Kiểm tra cách tính thang bảng lương, chế độ bảo hiểm và các chính sách khác của công ty – Báo cáo kết quả kinh doanh mỗi tháng gửi BGĐ

– Tham gia các công tác kiểm kê định kỳ tại cửa hàng khi có yêu cầu. Lập biên bản kiểm kê, đề xuất xử lý nếu phát hiện có sự chênh lệch giữa số liệu thực tế và sổ sách.

– Thiết lập quy trình vận hành thu chi, thanh toán, kiểm soát, lưu trữ hồ sơ chứng từ khoa học và an toàn.

– Theo dõi, quản lý, rà soát thao tác làm việc của kế toán viên. Kiểm tra, xử lý các bút toán hạch toán của Kế Toán Viên – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BGĐ